Čítačky

Prístupové jednotky je možné vybrať podľa typu kontroly prístupu. 2N ponúka kontrolu na základe zadania kódu z klávesnice, prečítania RFID čipu, odtlačku prsta alebo cez technológiu bluetooth. Samozrejmosťou je dostupnosť softvéru, licencií a príslušenstva pre ľahké zadávanie biometrických údajov oprávnených osôb.

0 products