Softvér

Programy určené pre produkty SATEL sú doplnením ponuky zariadení určených pre poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy, kontroly vstupu a prenosu informácií. Programy značne uľahčujú každodennú prácu inštalačných technikov a administrátorov systémov SATEL. Umožňujú jednoducho nastavovať zariadenie, diagnostikovať systém a archivovať najdôležitejšie dáta.

0 products