Autonómne systémy

Hlavnou výhodou autonómnych hlásičov je ich nezávislosť. Dajú sa nainštalovať do miest, kde nie je pripravená infraštruktúra a hrozí riziko vzniku požiaru alebo otrava oxidom uhoľnatým. Napájanie je realizované pomocou 9V batérie a je tak umožnená aj jednoduchá výmena.

0 products