Systém SD3

V sortimente SD3 nájdete všetko potrebné k zostaveniu systému elektrickej požiarnej signalizácie na inštalácie všetkých rozmerov a požiadaviek zákazníkov. Samozrejmosťou sú konvenčné a adresovateľné hlásiče alebo nasávacie systémy. Detektory je možné umiestniť do vonkajšieho aj výbušného prostredia. Na špeciálne aplikácie sa dajú analyzovať aj nebezpečné a výbušné plyny. Sortiment ponúka všetko potrebné od detektorov, vedenia, riadiacich jednotek, signalizačných zariadení, monitorovací software, rozširujúcich I/O kariet, napájacích zdrojov, testerov a jednoduchého evakuačného rozhlasu. Zaujímavou referenciou, ktorá dokazuje silu riešenia od SD3 je požiarne zabezpečenie Univerzity Tripoly v Líbyi, kde 8000 detektorov riadi 35 ústrední HEPHAIS 1600.

0 products