Signalizačné zariadenia

Signalizačné zariadenia sú rozdelené na optické, piezoelektrická, kombinovaná, akustická svetla, požiarnej zvony a hlasové sirény. Na naprogramovanie hlasové správy je v ponuke modul SYNC_AVSMP.

0 products