Monitorovací softvér

Monitorovací softvér ponúka serverové riešenie k prepojeniu SD3 systémov a hardvér a softvér tretích strán. Monitorovací softvér pre ústredňu HEPHAIS 1600 pre 400 a 1600 adries. K dispozícii je licencia pre rozšírenie počtu riadených ústrední v softvér SD3 MAPSVIEW.

0 products