Akustické meranie

Prístroje pre akustické merania sú v súlade s normou EN 60268-16. Pre meranie zrozumiteľnosti reči poslúži prenosný merač SM50. Zdrojom STIPA akustického signálu je zariadenie BTB65, ktoré je vybavené interaktívnym LCD displejom.

0 products