TOA systém VX-3000

Systém VX-3000 nevyužíva analógový signál, ale všetka audio komunikácia prebieha pomocou PCM (pulzne kódovaná modulácia). Dajú sa pripájať do siete, kde môžu jednotky so zosilňovačom komunikovať aj na väčšiu vzdialenosť. Umožňuje skutočnú variabilitu, ktorá začína tam, že v jednej jednotke môžu byť až štyri zosilňovače rôznych výkonov. VX-3004F s možnosťou až štyroch zosilňovačov, VX-3008F so zapojením troch zosilňovačov a konečne VX-3016F na dva zosilňovače. Typy zosilňovačov sú VX-015DA (150 W), VX-030DA (300 W), VX-050DA (500 W). Každý zosilňovač má v jednotke svoju pozíciu a môže vykonávať aj funkciu zosilňovača. Podľa konfigurácie je možné tento systém použiť vo väčších komplexoch. Dajú sa prepojiť až štyri kusy VX-3000 jednotiek, čo umožňuje využitie až 640 vysielacích zón a napríklad 80 núdzových kontrolných výstupov podľa zostavy. Produkty spoločnosti TOA sú robustné, premyslené, funkčné a spĺňajú normu EN 54-16. Systém je flexibilný a podľa potreby ľahko rozšíriteľný tak, aby si našiel svoje uplatnenie podľa zamerania, na ktoré bol konštruovaný.

0 products