Napájacie zdroje

Aby mohol byť systém VX-3000 dostatočne výkonný, je samozrejme potrebný dostatočne výkonný zdroj. Pre rôzne zostavy možno zdroje kombinovať podľa ich výkonov. Zdroje sú základom celého systému, pretože jednak napájajú riadiace jednotky, ale zabezpečujú tiež funkciu záložných zdrojov. VX-3150DS je zdroj s maximálnym výkonom 1 150 W a VX-3000DS dodáva maximálny výkon až 2 300 W. Rovnako ako je možné prepájať riadiace jednotky, tak možno prepájať aj zdroje tak, aby bol pre veľké zostavy zaistený potrebný výkon.

0 products