Akustické meranie

Akustické meranie, čiže meranie zrozumiteľnosti, možno realizovať len s pomocou špeciálnych zariadení. Výstupom takéhoto merania je protokol, ktorý preukazuje, ako kvalitne je celý systém nastavený. SM50 si nemusíte kupovať, možno ho u nás aj zapožičať a realizovať samostatné meranie.

0 products