SOFTPLUS Visitor

Ide o ďalšie riešenie z dielne TSS Group, ktoré je v tomto prípade určené pre manažment návštev s tým, že je zachovaná aj rola vrátnika/recepcie, ​​ktorý do systému zadáva ďalšie úkony, ku ktorým je návšteva vyzvaná. Ide predovšetkým o úkony spojené s nakládkou a vykládkou tovaru, prípadne úkony súvisiace s evidenciou návštev.

Zatiaľ čo jedna časť týchto úkonov, ako je napríklad načítanie dokladov alebo QR kódov, môže prebiehať automaticky vďaka kiosku, druhá časť úkonov už môže vyžadovať prítomnosť osoby, ktorá bude do systému vpisovať potrebné údaje a povoľovať návštevám vstup.

Čo všetko riešenie ponúka?

 • Administrácia prichádzajúcich návštev.

 • Čiastočná automatizácia procesov vďaka použitiu čítačky dokladov a QR kódov.

 • Možnosť pripojiť podpisový tablet.

 • Jednoduché a prehľadné grafické rozhranie systému.

 • Široké možnosti personalizácie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 • Stála technická podpora v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.

 • API rozhranie pre prepojenie s ďalšími systémami a aplikáciami tretích strán.

Ako to funguje?

 • Návštevník prichádza k vrátnici/recepcii.

 • Návštevník sa buď zaregistruje naskenovaním osobného dokladu (načítanie MRZ, teda strojovo čitateľná zóna) alebo ho obsluha vyhľadá v zozname minulých návštevníkov.

 • Pracovník pri vstupe vykoná potrebné úkony a zapíše požadované údaje do systému.

 • Pracovník môže návštevníka aj vyzvať na naskenovanie osobného dokladu..

 • Hneď ako sú údaje o návštevníkovi vložené do systému, potvrdia ich správnosť svojim podpisom.

 • Návštevníkovi je následne umožnený vstup do objektu.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu si zaplatiť support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácii formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

TSS Visitor je návštevnícky modul, integračný softvér Softplus, slúžiaci zákazníkovi k správe návštev. Umožňuje klientovi základné spracovanie návštev, ktoré k nemu prichádzajú. Pre inštaláciu je nutné použiť na inštalácií u zákazníka DCO server. Systém podporuje čítačky občianskych preukazov alebo iných identifikačných dokladov: DCO Clever Keyboard alebo MRZ Reader. MRZ zóna je umiestnená na spodnej polovici zadnej strany občianskeho preukazu, prípadne na cestovnom doklade a vodičskom oprávnení, ktorú vie softvér rozpoznať, prečítať a previesť do textovej formy s ktorou ďalej pracuje. HTML5 responzívny dizajn slúži pre zobrazenie aj na mobilných telefónoch a tabletoch. Softvér je založený na klient-server architecture, umožňujúcej jeho jednoduché zobrazenie na akomkoľvek zariadení. TSS Visitor umožňuje export návštev do PDF, prípadne iných formátov, vytváranie reportov a štatistík a takisto správu viacerých vrátnic a vchodov integrovaných v systéme.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products