SOFTPLUS Ticket

Vstupenkový systém je komplexné riešenie určené pre predaj vstupeniek a permanentiek predovšetkým na športové a kultúrne podujatia. Softvér ponúka možnosť rozčleniť priestory podujatia na tribúny, sektory a rady, podľa požiadaviek zákazníka. V rámci systému si môže klient vytvoriť užívateľský (fanúšikovský) účet, alebo uskutočňovať jednorazové nákupy. Umožňuje tiež naviazať kredit na užívateľský účet a uskutočňovať tak nákupy bezhotovostnou „cashless“ formou aj na mieste podujatia.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Jednoduchú integráciu s QR/RFID prístupovým systémom.
 • Možnosť pripojenia bezhotovostnej úhrady nákupov.
 • Napojenie na existujúci pokladničný systém.
 • Možnosť mobilného čítania lístkov cez aplikáciu SOFTPLUS Reader zadarmo.
 • Organizačné členenie podujatia podľa požiadaviek zákazníka.
 • Stálu technickú podporu Ticket support v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Kooperáciu so systémami, ako sú predpredaj a podobne.
 • Možnosť prispôsobenia systému podľa požiadaviek klienta.
 • Architektúra tzv. tenkého klienta pre responzívne zobrazenie na akomkoľvek, aj mobilnom zariadení.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Ako to funguje?

 • Zákazník si vytvorí účet online.

 • Po registrácií alebo bez nej si vie zakúpiť vstupenky.

 • Klient má možnosť si dobiť kredit do svojho účtu na pokladni alebo online.

 • Vyberie si sektor, rad, sedadlo.

 • Za lístky zaplatí prostredníctvom online platobnej brány alebo mu systém strhne kredit z jeho užívateľského (fanúšikovského) účtu.

 • Na pokladni v mieste podujatia môže klient platiť aj hotovosťou, prípadne platobnou kartou na terminály.

 • Pri vstupe na športové/kultúrne podujatie nascanuje svoj QR kód/RFID kartu na čítačke obsluhujúcej turniket.

 • Čítačka na turnikete overí platnosť a následne ho vpustí dnu.

 • V rámci štadiónu, divadla a podobne môže prostredníctvom svojho kódu/RFID karty uskutočňovať ďalšie nákupy vo výdajných automatoch, bufetoch a podobne.

 • Po ukončení podujatia odchádza zákazník domov kultúrne a technologicky obohatený.

Technická podpora 24/7 Ticket support

Ticket support je technická podpora systému Softplus ticket v režime 24/7 pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu na základe SLA zmluvy. Podpora je vykonávaná technikom spoločnosti TSS Group na diaľku. Služba nenahrádza plnohodnotné zaškolenie montážnej spoločnosti, iba poskytuje asistenciu koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v prípade náhlych problémov na jeho inštalácií prostredníctvom vzdialeného prístupu. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

Vstupenkový systém pre športové a kultúrne podujatia je založený na architektúre server-klient. Jednoduchá integrácia s QR prístupovým systémom E QR GEN, ktorý podporuje Entry prístupové kontroléry E C3-100, 200 a 400, rovnako aj sieťové čítačky E QR R4. Systém neobsahuje platobné možnosti a je preto nutné spraviť integráciu na existujúci pokladničný systém. Zdarma k systému poskytujeme možnosť mobilného čítania lístkov cez aplikáciu Softplus Reader.

K systému je možné pripojiť a zakúpiť aj komplexný bezhotovostný systém pre štadióny. Po integrácií je umožnené zákazníkovi uskutočňovať všetky nákupy – od vstupenky až po nápoje – prostredníctvom jeho QR kódu, spolupracujúceho aj s kreditným systémom, z ktorého odpíše systém príslušnú hodnotu peňažných prostriedkov po každom nákupe. Užívateľ si môže navýšiť výšku svojho kreditu prostredníctvom výdajného automatu, a to vložením hotovosti, prípadne prostredníctvom terminálu alebo online platobnej brány. Systém umožňuje okrem hotovostnej pokladne poskytovať aj službu bezhotovostnej pokladne a takisto vydáva virtuálne karty pre vstup bez vstupenky.

 

 

 

 

Ďalšie informácie nájdete v našej prípadovej štúdii tu ►

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 products